Tuesday, July 20, 2010

Fd. Arbetet-huset vid Järntorget. (1959)

Sparsmakat med repetativ fasad

Vid Järntorget i Göteborgs östra sida finner vi en byggnad från år 1959 som tidigare huserade tidningen Arbetet Väst fram till nedläggningen 2000. Huset är alltså från 1959, och samma flyttade tidningen "NY Tid" in. Innan dess låg Arbetareföreningens Hus på platsen. Idag återfinns ABF, Arbetarerörelsens Folkhögskola, en optiker samt en restaurang i byggnaden. Arkitekturen är ren och repetativ med sina fönster grupperade om tre i horisontella rader. Byggnaden ser högre ut än vad den är genom ett arkitektoniskt knep. Byggnaden avsmalnar uppåt. Lägg märke till hur de yttersta fönsterna blir smalare ju högre upp vi riktar blicken!

1 comment:

  1. Var det rätt att låta nuvarande hus ersätta huset som stod där tidigare?

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150960275293883&set=o.220827858004

    ReplyDelete