Wednesday, July 21, 2010

Mandolingatan, Västra Frölunda (1963)

Välutvecklad trafikseparering

Skivhus i tolv våningar på Mandolingatan i Västra Frölunda. Betongbyggnaderna ligger nära torget (Frölunda Torg) där byggherrarna hade stora tankar om hur boendemiljön skulle te sig i början av 1960-talet. Västra Frölunda var det första område som byggdes utifrån de nya idéerna om total trafikseparering. All genomfartstrafik går på leder längre bort från bebyggelsen och endast mindre vägar leder fram till boendemiljöerna. Mellan byggnaderna som är placerade framför varandra på rad återfinns gräsmattor och planteringar. I början av 2000-talet renoverades entréer och fasader.

No comments:

Post a Comment