Tuesday, July 20, 2010

Kora Sveriges fulaste hus!

Välkommen till bloggen: Sveriges Fulaste Hus!

Då jag stött på ett uppdämnt behov, både hos mig själv och andra, att diskutera vad som gör att vi trivs i en stadsmiljö ger jag mig nu ut på jakt efter Sveriges Fulaste Hus!

Men vad är egentligen fint eller fult? Vad gör att vi trivs? Går det att enas kring vad som gör att vi gillar en miljö och ogillar en annan? Finns det en gemensam nämnare?

Bloggen ska på ett lättsamt men ändå innehållsrikt sätt diskutera dessa frågor.

Fult eller fint? Ni avgör. Sänd mer än gärna in egna förslag på byggnader som kan kvala in!
info@inspirationsbyran.se

Ps. Bilden visar Hjällbo Kyrka.

No comments:

Post a Comment