Tuesday, July 20, 2010

Länssparbanken, Nordstan (1971-73)

Klassisism á la 70-tal

Här ser vi Länssparbanken, uppförd 1971-73 i rasande tempo på en yta som gjorts tillgänglig genom "sanering" av den tidigare bebyggelsen på 1960-talet. Arkitekt Sven Brolids kontor. Då var det renodlat kontorshus i sju våningar. Arkitekten har givit byggnaden ett klassiserande arkitekturuttryck genom den ljusa marmorfasaden och fönster i kvadratiska nischer. Bakom dem döljer sig såklart ett 1970-tals hus i betong och armeringsjärn. Här låg tidigare byggnader som till en början främst var bostäder och som liknade dem kring Vasagatan.

Sveriges Fulaste Hus är en Blogg av Inspirationsbyrån, Carina Sundqvist (Fil. Mag Kulturvård, Byggnadsantikvarie)

No comments:

Post a Comment