Tuesday, July 20, 2010

"Skrapan" aka Skatteskrapan, STHLM (1959)


Skyskrapa kallad "Skrapan"

Går du förbi Medis och ned för Götgatan i Stockholm har du svårt att missa detta höghus som är 84 meter högt och har 26 våningar. "Skrapan", tidigare Skatteskrapan och även Studentskrapan, stod klar 1959 och är ritad av funkisarkitekten Paul Hedqvist, med en av Sveriges första curtan wall-fasader. Byggnaden var tidigare huvudkontor för Skattemyndigheten i Stockholm. Byggnaden var från början 24 våningar hög men två våningar med restaurang och skybar har lagts till i samband med ombyggnaden till studentbostäder. Arkitekt för om- och tillbyggnaden är Ahrbom & Partner, som arbetat med kvarteret sedan 1994.

Idag rymmer Skrapan en galleria som invigdes 2007 och som är belägen i markplanet.

No comments:

Post a Comment