Tuesday, July 20, 2010

SE Banken, Nordstan (1971-73)


Star Trek-hus i Nordstan

Uppfört 1971-73, ritat av Arkitektkontoret Lund Valentin. Betongkonstruktion med det oväntade fasadmaterialet: Aluminium, i ofantliga mängder! Bygganden är cirka 100 meter lång och rektangulär med fasad av aluminium i alla väderstreck. Utskjutande fönsterpartier mot Östra Hamngatan. När metalljalusierna är nedfällda under soliga dagar ger de byggnaden ett mycket slutet intryck. Nästan som något från en science fiction film. (SE Banken är till vänster på nedersta bilden)


No comments:

Post a Comment